Pinokio

Een grotere auto
Februari 2014
De kinderen die aan ons zijn toevertrouwd bezoeken drie verschillende scholen. De allerkleinsten studeren op onze school. De grotere, die in Barra do Itabapoana studeren worden met onze gele bus gebracht die dan op de terug weg de leerlingen van onze school brengen. De kinderen in Brazilië gaan allen een dag deel naar school zodoende kunnen wij twee groepen leerlingen ontvangen want onze school heeft maar 4 klas lokalen en wij hebben 7 nodig. Als de eerste ploeg klaar is gaat de bus deze kinderen naar huis brengen en komt terug met de kinderen van de 2de ploeg en onze oudste kinderen die op de middelbare school zitten. Het transport van deze 2 groepen is netjes geregeld en voldoet prima.


Het probleem zijn de middelste kinderen die naar een school gaan die op 25 km. van ons huis ligt en op een volkomen ander richting. Het zijn op het ogenblik 9 kinderen en die moeten passen in een auto voor 7 personen. Een beetje krap dus en volgend jaar komt er zeker nog 2 kinderen bij. Hoe lossen wij dat op? De oplossing is dus een grotere auto en daarvoor zoeken wij sponsors om die te kunnen kopen. Wie kan ons helpen?


Dit probleem is ontstaan omdat kort geleden de Staat die het onderwijs van de tweede helft van het basis onderwijs tot zijn rekening naam heeft besloten dat de gemeentes dit op zich moesten nemen en dat zij allen het middelbare onderwijs voor hun rekening zouden nemen. Zodoende moeten onze kinderen die in deze groep vallen elders gaan studeren.


P.S. Toen ik dit schreef dacht ik aan de volgende school jaar maar het probleem doet zich nu al voor want wij hebben kort geleden 2 kinderen in het tehuis bij gekregen die ook naar deze school moeten. Op het ogenblik gaan een aantal kinderen op schoot, erg krap en zeker tegen de verkeersregels in. Dus volgende jaar zijn het zeker 13 kinderen als er nog geen andere kinderen bij komen.