Pinokio

Het wel en wee van Pinokio
November 2012
Na een paar moeilijke financiele jaren voor het kindertehuis, blijf het mede door de crisis nog steeds moeilijk om al onze doelen te bereiken. Wij geloven zeker in een goede toekomst voor de kinderen en zijn nog altijd gemotiveerd om door te blijven gaan met Pinokio.

Vorig jaar hebben wij behoorlijk in de kosten (kunnen) snijden, door de school bijna te gaan sluiten. Bijna, want uiteindlijk heeft de gemeente de salarissen van de leerkrachten op zich genomen en zijn de leerkrachten niet meer bij ons in dienst. Dit heeft gezorgd dat wij door kunnen gaan met onze school.

We hebben in de 20 jaar van Pinokio al bijna 500 kinderen voor korte of lange termijn verzorgd en weer op de rails gezet. Wij zijn hier trots op.

Wij hebben nu gmiddeld tussen de 60 en 80 kinderen bij Pinokio, zij krijgen de verzorging, scholing en aandacht. Een eigen plekje in een soort van ouderlijk huis, Pinokio. We willen hier mee door blijven gaan en zijn nu weer hard op zoek naar een nieuwe generatie doanteurs, ons donateursbestand is aan het vergrijzen en deze moet weer op peil komen.

Help ons de kinderen en Pinokio helpen.