Pinokio

Loterij
Mei 2011
Samen met de grotere meisjes uit ons tehuis hebben wij een gehaakte deken gemaakt die verloot gaat worden tijdens ons schoolfeest van 25 juni van dit jaar. Iedere jaar hebben wij altijd een volksfeest gehouden, een oogst feest, dat in heel Brazilië wordt gevierd. Dit feest gaat gepaard met volksdansen, kleine boerse toneelstukjes en typische lekkernijen.


Vorige jaar was het eerste jaar dat wij kinderen uit de gemeenschap op onze school hadden en natuurlijk kwamen hun ouders deelnemen aan dit gebeuren en wij hebben toen, als proef, een patchwork kleed gemaakt en die verloot op het feest. Aangezien dit een groot succes was hebben wij dit jaar opnieuw zo‘n groot werkstuk geproduceerd.


Het is leuk om te maken, de uurtjes die wij samen werkend doorbrengen zijn heel gezellig. De meisjes leren een nieuwe techniek en iedereen leert meteen dat je werk moet leveren om wat geld binnen te halen.


Nu maar hopen dat wij alle lootjes kunnen verkopen, ze kosten slecht 2 realen want anders kunnen ouders van de kinderen die onze school bezoeken niet aan deze loterij meedoen. Twee realen is voor hen al veel geld.