Pinokio

Wie fout doet, doet ook weer goed!
2011
Zoals ook in Nederland de alternatieve straffen hun intrede deden bij de rechtbanken zo gebeurt dit ook hier in Brazilië al enkele jaren. Tot op heden hebben wij al veel voedselpakketten mogen ontvangen als boetedoening voor lichte overtredingen. Afhankelijk van de overtreding wordt er een bedrag vastgesteld dat omgezet moet worden in levensmiddelen en naar ons wordt gebracht of wordt er een soort werkstraf uitgedeeld die uitgevoerd moet worden in een instelling van algemeen nut.
De kapster aan het werk


Zo ook gebeurde het enige tijd geleden dat een ex-voetballer en een kapster hun schuld aan de maatschappij via hulp aan onze kinderen kwamen voldoen. Aan de instelling te bepalen wat voor soort werk uitgevoerd moet worden. In de eerste instantie proberen wij natuurlijk gebruik te maken van eventueel aanwezige talenten die ten bate van de kinderen ingezet kunnen worden.Voor het uitdelen van de medaillesDe kapster knipte met veel overgave en plezier de haren van vele, vele kinderen en de ex voetballer nam de jongens mee naar ons voetbal veld waar zij extra onderricht kregen.
De winaars van het toernooi met trainerIn het tweede weekeinde hebben zij onderling een echt toernooi gespeeld met medailles en al die hij had meegenomen. Groot was de vreugde en wat vooral bleef was de vriendschap.