Pinokio

Noodoproep
03 Februari 2011
Door teruggelopen donatie inkomsten en een sterke Braziliaanse munt, de Real, komt het financiele plaatje bij kindertehuis Pinokio in Brazilie in gevaar. Hierbij komt ook de watersnoodramp welke zich niet ver bij ons vandaan afspeelt, waardoor het aantal kinderen in ons tehuis op korte termijn behoorlijk zal gaan groeien.

Wij zijn een paar weken voor de ramp een actie gestart om de Pinokio school te redden, hier zijn veel donaties voor binnen gekomen en zitten op bijna 15000 euro. Dit is nog niet genoeg. We hebben nog een kleine 35000 euro nodig om zekerheid te hebben om de school 2011 open te laten.

In het door het Nederlandse echtpaar Schulman gebouwde kindertehuis wonen nu 60 kinderen, 30 van deze kinderen gaan naar de Pinokio school. Op de school zitten 120 kinderen, waarvan 90 kinderen uit de arme omgeving van de school komen. Per kind is 400 euro nodig voor de basisschool, dat zijn de totale kosten met gebouw en leraressen meegerekend. In Nederland krijgt een basisschool leerling omgerekend ruim 8000 euro aan subisidie van het rijk (gebouw, materialen, leraren, ..), onze kosten in Brazilie liggen dan ook op maar 5% in vergelijking met Nederland.

Nu er zich een natuurramp vlakbij ons in de buurt afspeelt, heeft de raad van de kinderbescherming van de staat Rio de Janeiro contact met ons opgenomen met de vraag of wij weeskinderen kunnen opvangen. U begrijpt dat wij hier positief antwoord op hebben gegeven, wel maakt dit de financiele situatie nog wat lastiger. Maar we weten zeker door ervaringen uit het verleden, dat we hier zeker bovenop komen.

De vrijwilligers van Kindertehuis Pinokio proberen nu alles op alles zetten om samen met jullie, donateurs het financiele plaatje weer op orde te krijgen. Ook hebben diverse kranten intussen mooie artikelen geplaatst over Pinokio.