Pinokio

De komst van een opvolger
Augustus 2010
Sinds begin augustus hebben wij Alexander bereid gevonden onze gelederen te komen versterken. Al sinds 6 jaren probeerden wij hem te strikken om bij Pinokio te komen werken omdat wij hem een geschikte kandidaat vonden om de vlag van Pinokio te dragen als de tijd aanbreekt voor Rob en mij om echt een beetje rustiger aan te doen.

Hij had er wel oren naar maar wilde eerst zijn ambtsperiode bij de Raad van de Kinderbescherming in zijn woonplaats São Fidelis afmaken. Wij kennen hem juist vanuit zijn werk toen hij 7 kinderen van zijn woonplaats die bij ons verbleven, maandelijks begeleidde. Voordat hij bij de Raad van de Kinderbescherming werkte heeft hij samen met zijn moeder leiding gegeven aan een grote Staatoochool. Hij heeft een schat aan kennis en ervaring opgedaan met vooral omgaan met diverse soorten van autoriteiten. Hij heeft een groot hart voor de kinderen en het belang van de zwakkeren gaat bij hem altijd voor. Een van zijn grotere pluspunten is dan ook dat hij vecht als een leeuw voor "zijn" kinderen en nee geen antwoord vindt. Hij kan goed met de jongelui en personeel omgaan en krijgt gedaan wat hij wil.

Een groot voordeel is dat hij bereid is met zijn gezin in het tehuis te wonen iets wat vele kandidaten tegen heeft gestaan maar juist dat samen wonen met de kinderen maakt ons tehuis zo bijzonder. Wij vormen hier een groot gezin.

In overleg is hij al bezig kleine veranderingen aan te brengen in de dagelijks gang van zaken in het tehuis. Het is niet voor niets dat het gezegde luidt: "nieuwe bezems vegen schoon"