Pinokio

Onze school
Juli 2009
Lucia schreef al dat onze eigen school netjes op de geplande datum open ging. Na ruim zes weken mag dat ook wel. Dat de Staatoochool deels door de overstroming inderdaad geblokkeerd was neemt niet weg dat de planning daar totaal hopeloos is geweest.

Gelukkig zijn onze kinderen blij en opgewekt weer naar school gegaan en ook de leraressen hadden er duidelijk weer veel zin in. Vooral onze kleuterjuf heeft meer dan haar goede beentje voor gezet. Zij had al een heel leerplan inclusief materiaal klaargemaakt, dit uiteraard tot grote vreugde van Jamilia die tot taak heeft de school te leiden. Wij zijn inmiddels al aangeland in de eerste proefwerkperiode en horen sommige kinderen al kreunen en zuchten, maar ook dat hoort erbij. Gelukkig voor hen hebben wij Eloise die hen ’s middags met extra hulp de goede weg wijst en bijstaat.. Naar het zich laat aanzien zal deze eerste periode zoals gebruikelijk met goede cijfers worden afgesloten.

Er valt nog niet veel over dit nieuwe schooljaar te zeggen, met uitzondering van een pluim op onze en uw hoed, die onze school mogelijk maken. Onze faam trekt al door onze gemeente en heeft twee directeuren van scholen in Barra doen verzoeken om een plaats voor hun kinderen. De directrice van de enige particuliere kleuterschool die onze gemeente rijk is verzocht of haar zoontje bij ons op school mocht komen na een verloren jaar op een gemeente school en mooier nog, de directrice van de ‘grote’ school in Barra waar onze kinderen vanaf de 5e klas naar toe gaan vroeg of haar kleindochter bij ons mocht studeren.

Beiden vinden ons onderwijs zoveel beter dat zij hun kind of kleinkind liever bij ons laten studeren dan op de Staats- of Gemeenteschool in Barra. Zij hebben deze conclusie getrokken aan de hand van de resultaten van onze kinderen als zij als nieuwe leerlingen in Barra aankomen. Ik denk dat wij geen beter compliment kunnen krijgen. Onze school heeft ook al glansrijk twee controles van de inspecteurs van het ministerie van Onderwijs doorstaan die als taak hebben de particuliere scholen te controleren. Het is heel merkwaardig te constateren dat particuliere scholen veel strenger worden gecontroleerd dan de openbare scholen waar vaak heel veel aan schort. Wij waren zeer trots op de pluim die wij van de controleurs kregen. Er viel absoluut niets aan te merken op ons werk.