Pinokio

De rekenmethode voor de Pinokioschool
November 2007

Op verzoek van Lucia hebben wij, Daphne en Julienne, een rekenmethode ontwikkeld, omdat bleek dat aan het rekenonderwijs nog een hoop te verbeteren viel. We hebben gekozen voor een methode die erg visueel is. Dit spreekt de kinderen meer aan en het is vaak duidelijker voor de kinderen. Bovendien hebben we met de opbrengst van de Kerstmarkt van basisschool de Muze waar Daphne werkt, allerlei ondersteunend rekenmateriaal gekocht en opgestuurd. Het laatste deel zijn we zelf gaan brengen.

Eenmaal besmet met het ‘Pinokio-virus’ toen we daar in 2005 als vrijwilligster werkzaam waren, zijn we in juli van 2006 voor drie weken terug gegaan. Daar konden we de methode en het materiaal aan de leerkrachten uitleggen. Ook in juli 2007 waren we weer voor vier weken bij Pinokio te vinden en konden we zien dat de kinderen met veel meer enthousiasme met rekenen bezig waren en er nu bepaalde structuren goed werden uitgelegd.

Natuurlijk waren er ook punten waar het aan schortte. Eén van de punten is het ni-veau van de leerkrachten in Brazilië. De leerkrachten waren zelf verwonderd over het rekenmateriaal dat wij meebrachten en moesten dit eerst zelf gaan ontdekken. Wat voor ons, leraressen in Nederland, voor zich spreekt, is voor hen totaal nieuw. Het zou dan ook geweldig zijn als de Pinokio-leerkrachten meer opleiding kunnen krijgen. Wij hebben er zelfs wel eens over gefantaseerd om een lerares naar Nederland te krijgen, zodat ze zou kunnen komen kijken hoe hier het onderwijs verloopt. Maar ook dat kost geld... Ondanks deze punten is de vooruitgang zichtbaar en dat is fijn om te zien!

Daphne en Julienne