Pinokio

Onze school
December 2006

Alhoewel het nog te vroeg is om een definitief oordeel te geven - ik schrijf dit eind oktober - hebben wij toch de indruk dat dit jaar beter gepresteerd is dan voorgaande jaren. Ook beginnen wij nu al de vruchten te plukken van de eigen kweek.

De lerares van de voorbereidende klas - bij ons heet dat CA - is zo enthousiast en bevlogen dat de kinderen spelenderwijs worden gealfabetiseerd en de beginselen van het rekenen leren. Het is gelukkig nog altijd zo dat hetgeen er goed ingestopt wordt nooit meer wordt vergeten. Deze lerares heeft een absolute gave om kinderen te begeleiden bij hun eerste schreden op dit glibberige pad. Over twee jaar gaan de eerste kinderen naar Barra op school die volledig bij ons zijn voorbereid en klaar gestoomd om met succes de lagere school verder af te maken en hopelijk ook de middelbare school.

Nieuwe rekenmethode:
Aangezien wij niet mee eens waren met de reken methodes die hier worden gebruikt hebben wij Julienne en Daphne te hulp geroepen. Gelukkig is al het werk van Daphne en Julienne niet voor niets geweest. De kinderen zijn wild enthousiast - vooral omdat voor die kinderen die al het een en ander kunnen, het begin wel heel erg gemakkelijk is - de leraressen iets minder. Ik heb inmiddels begrepen dat ook in Nederland vaak, het invoeren van een nieuwe methode met strubbelingen te kampen heeft. Een extra probleem hier is niet eens zozeer het verschil van taal, maar bovenal gebrek aan ervaring met didactisch materiaal. Het is helaas nog steeds zo dat in onze wijde omgeving een echte leraren opleiding volledig ontbreekt. Zij weten vaak niet eens wat aan te vangen met het materiaal. Deze nieuwe methode, die overigens met ingang van het nieuwe schooljaar definitief wordt ingevoerd, zal zeker de negatieve gevoelens van de kinderen ten opzichte van rekenen weten om te zetten in positieve gedachten en wie weet zullen er kinderen zelfs van rekenen gaan houden. Basis gedachte van deze methode is dat kinderen die alles kunnen doen van 1 tot 20 straks met gemak ook de rest kunnen leren. Niets is meer waar dan deze gedachte, want wij zien heel veel kinderen hier struikelen over sommen met 4 of 5 cijfers waar zij in de tweede of zelfs derde klas echt niet mee uit de voeten kunnen. Deze methode gaat er vooral van uit om alles heel erg visueel voor de kinderen te maken en te repeteren. Zowel op papier als met begeleidend materiaal wordt dit erg goed bereikt.

Kinderen die geboren worden met een wiskundig inzicht kunnen natuurlijk altijd sneller werken en sommen gaan maken van het Braziliaanse systeem. Niets is daar op tegen mits zij maar werkelijk begrijpen waar het allemaal om draait. Ik ben er van overtuigd dat onze kinderen aan het einde van de vierde klas een enorme voorsprong op dit terrein zullen hebben op leeftijdgenootjes die op een gemeente school hebben gezeten. Er zullen ook zeker een aantal kinderen zijn die rekenen echt leuk zijn gaan vinden in tegenstelling tot nu waar bijna iedereen er een hekel aan heeft en zegt niets van te begrijpen. Zij zullen in ieder geval geen rekenmachine nodig hebben om de uitkomst van 2 plus 2 te berekenen en dan ook nog een fout antwoord weten te genereren.

Rob.