Pinokio

Hulp van de Rechterlijke Macht
Juli 2006

Begin dit jaar kregen wij een brief van de Rechter waarin hij ons mededeelde dat wij als tehuis verplicht waren een maatschappelijk werkster en psycholoog in dienst te hebben. Dat winsten wij al lang en vonden het ook noodzakelijk maar ..... Onze antwoord aan hem was dat wij heel goed konden begrijpen dat deze specialisten zeer wenselijk en noodzakelijk waren maar dat wij helaas de kosten van hen niet konden opbrengen. Deze kosten betroffen niet alleen hun salaris maar ook de sociale lasten die hiermee gepaard gaat.

Bij de brief hebben wij een balans meegestuurd waarop hij duidelijk kon zien wat onze totale onkosten waren en dat er absoluut geen ruimte meer over was voor deze noodzakelijk uitgave. Dit heeft hij gelukkig ook ingezien en aangezien deze eis wettelijk is heeft hij de gemeente verplicht deze twee specialisten aan ons ter beschikking te stellen.

Dus sinds mei hebben wij een maatschappelijk werkster 2 dagen in de week en de psychologe 1 dag in de week. Beide dames zijn goed ontvangen door de meeste grotere kinderen en nemen veel praat werk uit mijn handen. Zodra er zich problemen voordoen, geef ik dat door aan de dames die dan een of meerdere gespreken met het desbetreffende kind hebben. Het is grappig te zien dat zodra "vreemde" hetzelfde mening zijn toegedaan als wij dat de kinderen het gemakkelijker accepteren. Hier is dan de bevestiging van het gezegde "Vreemde ogen dwingen". Deze uitbreiding van ons personeels bestaand is meer dan welkom geweest.

Lucia