Pinokio

Watervoorziening
April 2006

Tegen het einde van zijn laatste bezoek - november/december verleden jaar - hebben Jan en Peter van de gelegenheid gebruik gemaakt om een put die al een keer gegraven was maar deels ingestort af te werken en gebruiksklaar af te leveren.

Wij hebben de put laten opboren en schoonmaken waarna de mantel en filterbuizen erin konden. Zand hebben wij gekregen van de lokale Staats Industrie die de omgeving afstroopt op zand met zware metalen etc. Na zeven bleef voldoende grof zand over dat niet door de openingen van de filterbuis kan slippen, om in de behoefte van de eerste filtering van het water te voorzien. Daarna wordt het water ophoog gepompt naar de cascade onder de waterbak, voor beluchting, om vervolgens een tweede keer te worden gefilterd in de filterruimte.

De put is gemaakt als reserve put voor wanneer de eerste put onverhoopt droog zou vallen. Het heeft er echter alle schijn van dat het water uit deze nieuwe put veel minder zout bevat dan van bron numero 1. Alleen heb ik met een klein detail geen rekening gehouden. De toestroom van verswater in deze put leek er mooi en groot, maar blijkt in de praktijk veel en veel te klein om gemakkelijk aan onze waterbehoefte te kunnen voldoen. Een paar weken heb ik tweemaal per dag geprobeerd de put te activeren door veelvuldig te pompen, maar uiteindelijk heeft dit geen enkel effect gehad. De toestroom blijft precies hetzelfde als voorheen. De enigen die hier erg veel plezier van hebben gehad, tijdens het hoogtepunt van de hitte deze zomer, zijn de kinderen die met mij meegingen en vrijelijk met het opgepompte water konden spelen en badderen. Voorlopig heb ik mijn pogingen gestaakt om mij eerst maar eens te concentreren op andere dingen. Wellicht dat ik in een later stadium alsnog een poging wagen, omdat het opgeven van zo’n put toch wel heel erg drastisch is. Daarnaast zullen wij dan op zoek moeten naar een andere reserve put omdat wij natuurlijk de zekerheid moeten hebben van een constante stroom water.

Intussen zijn wij begonnen alle besturingsapparatuur van de diverse pompen over te brengen naar de filterruimte waar deze wat beter opgeborgen zijn tegen ondoordachte handelingen.

Rob