Pinokio

Onze school
December 2005
Ons schooljaar gaat dezer dagen zijn laatste maand in, want met het naderen van december nadert ook me rasse schreden de Braziliaanse zomer. Genoeg redenen om eens even terug te blikken op het afgelopen jaar. Ook al zijn wij nog steeds niet waar wij graag willen zijn met ons onderwijs, we heb-ben ook dit jaar weer veel vooruitgang geboekt. Een van de belangrijkste dingen is wel dat onze kinderen - ondanks ons veel hogere eisenpakket - nog steeds met veel plezier naar school gaan. Ook dit jaar heeft zich weer een fenomeen voorgedaan dat wij verleden jaar ook al hebben geconstateerd: na de midwinter vakantie schijnen een heleboel kinderen of de kluts kwijt te zijn of zich toch weer opnieuw moeten instellen op het schoolleven. Een van de gevolgen hiervan is dat de proefwerken van september/oktober over het algemeen slechter worden gemaakt dan de andere trimesters. Dit op zich impliceert dat de resultaten goed moeten worden geanalyseerd. Helaas duurt de aanpassing wat te lang. Voor het volgende jaar willen wij in ieder geval proberen vooraf hierop al in te spelen.

Alfabetisering: hier staat of valt natuurlijk alles mee. Gaat dit niet goed dan wreekt dit zich vele, vele jaren in de toekomst. De lerares van een klas kreeg in augustus een baby en heeft bijna 2 maanden thuis gezeten zich verbijtend dat zij niet haar kinderen kon lesgeven. Na terugkomst was zij niet zo bijster tevreden met de resultaten van haar vervangster en heeft besloten om tot de grote vakantie haar klas extra les van 45 minu-ten per dag te geven. Zij heeft een absolute gave om kinderen te alfabetiseren en de beginselen van rekenen bij te brengen. Geweldig van haar: zo’n inzet en positieve in-stelling! Over het algemeen geno-men mogen wij echter zeer tevreden zijn. Samen met de le-raressen, huiswerk bege-leiding en een remedial teacher komen wij aan een aantal schooluren per jaar waar menige Braziliaanse school jaloers op kan zijn. Dit jaar zullen wij met school op ruim 830 uren uitkomen. Met de extra uren van huiswerk begeleiding etc. meegerekend gaan wij aardig richting de 1000 uren. Ter vergelijking: de gemiddelde gemeente-school komt meestal niet veel verder dan zo’n 6 à 7 honderd uren, indien dit al gehaald wordt! Ons streven is om - rekening houdend met alle noodzakelijke feestdagen etc. - toch te proberen aan Europese maatstaven te voldoen.

In het komende jaar zullen wij weer rond 1 februari opnieuw beginnen, waarmee wij onze zomer vakantie beperken tot zes weken. Rond die tijd zullen ook eindelijk de definitieve papieren van onze school in orde zijn en bestaan we ook officieel.

Rob Schulman