Pinokio

Uitbreiding installaties
Juni 2005

Afvoer afvalwater:

De komst van zoveel nieuwe kinderen levert soms onvoorziene technische problemen op. Oorspronkelijk gepland en gebouwd voor zo'n 60 tot 70 kinderen houdt in dat sommige voorzieningen niet meer voldoende zijn.

Dit jaar hebben wij een behoorlijk nat voorjaar en begin van de zomer gehad. Goed voor het land en nieuwe aanplant, maar slecht voor onze waterafvoer. De stapelput van het slaapgedeelte, de grootste verbruiker van water van ons huis, kon het aanbod niet meer aan. De eerste keer dat het probleem zich voordeed hebben wij eerst de putten voor het grootste gedeelte laten leeg zuigen. Volgens opgave van de chauffeur van de wagen verloste hij ons van zo'n 40 duizend liter water. Het ging een paar weken goed, maar toen begon het probleem opnieuw. Gelukkig was het bijna zover dat Jan zou komen zodat ik met hem kon overleggen over de beste oplossing. Uiteindelijk besloten wij een geheel nieuwe put te bouwen in de voorkant van ons terrein waar wij voldoende ruimte hebben om een werkelijk grote stapelput de bouwen.

Een graafmachine heeft een gat gemaakt waar een put is gebouwd die zo'n slordige 40 duizend liter water aan kan. Ander voordeel van de nieuwe plek is dat de bodem op een diepte van ruim 5 meter volledig uit zand bestaat zodat het water ook via de bodem kan worden afgevoerd. De oude put kon het water alleen via de zijkanten kwijt. Voorlopig blijft de oude put nog functioneren voor de school. Alles is echter al in gereedheid gebracht om, indien zich weer problemen voordoen, ook deze leiding om te leggen naar de nieuwe put. Aangezien deze nieuwe put vele malen groter is dan de oude zijn onze problemen voor lange tijd opgelost.

Afvoeren keuken:

Ook hier hadden wij al een hele tijd problemen. De zogenaamde vetvang put was niet groot genoeg om alle etensresten die door de gootsteen gaan op te vangen en vast te houden. De twee meest vervuilende afwasbakken hebben nu aparte vetvang putten die gemakkelijker zijn te onderhouden. Ook hier was het probleem grotendeels terug te brengen tot het stijgen van het aantal bewoners.

Elektra:

Met de komst van de nieuwe generator hebben wij nu ook de mogelijkheid om het 110 volt gedeelte van ons huis en de school ook door de generator te laten voeden bij stroomuitval. Hiervoor zullen wij wel een aantal nieuwe kabels moeten trekken en veranderingen moeten aanbrengen in de huidige installatie. Om vergissingen te voorkomen heb ik van het begin af aan de verschillende netten strikt gescheiden gehouden.

Voorlopig komt eerst de watertoren en wasserij aan de beurt, daarna het huis waarna wij plannen kunnen maken voor de school. Afstanden spelen hier de grootste rol in de berekening van wat wel niet kan.

Rob Schulman