Pinokio

Hulp van onze kinderen
Mei 2005

Verschillende keren zijn onze oudere kinderen uitgenodigd om deel te nemen aan evenementen die gehouden worden in onze Gemeente. Deze uitnodigingen zijn dankzij het feit dat algemeen bekend is hoe groot hun inzet, goodwill en werkhouding is, wanneer zij ergens bij worden ingezet. Zo hebben zij al meegedaan aan een gezondheidshulpactie die door de Rotary werd georganiseerd en die een hele dag heeft geduurd. Zij moesten de mensen ontvangen, registreren en hen naar de desbetreffende arts brengen. Ook waren zij verantwoordelijk voor de uitdeling van een klein lunch pakket en het orde houden in het lokaal waar gedragen kleding werd uitgedeeld.

Vorige kerst is door een aantal mensen uit ons dorp een klein feestje georganiseerd voor zeer arme kinderen uit onze gemeente. Op die dag werden er kleine cadeautjes, snoepgoed en een lunch pakketje uitgedeeld aan vele kinderen. Ook hiervoor werden onze oudere kinderen uitgenodigd om te helpen het geheel in goede orde te laten verlopen.

Toen de Rotary haar 100 jarig jubileum vierde met een groot bal - het grootste feest in onze Gemeente sinds jaren - werd aan hen gevraagd of zij een handje konden helpen met het inrichten, versieren en na het feest opruimen van een grote zaal en tijdens de avond zelf de gasten te ontvangen en begeleiden. Natuurlijk wilden zij helpen. Wanneer kregen zij de kans om aan zo'n feest mee te doen?

Iedere keer dat de Pinokio kinderen ergens aan meedoen wordt ik overladen met complimentjes over hun gedrag. U kunt zich dan wel voorstellen hoe trots ik mij dan voel. De verklaring die ik heb, voor hun goede organisatie talent en verantwoordelijkheidsgevoel, is het feit dat zij altijd meehelpen bij evenementen of uitstapjes die Pinokio organiseert. De volwassenen die bij Pinokio werken zijn nooit voldoende in aantal om de kleintjes te verzorgen en begeleiden bij deze uitstapjes. Daarbij zijn zij gewend een handje mee te helpen bij de dagelijks gang van zaken in ons tehuis. Ieder heeft corvee, afhangend van zijn of haar leeftijd. Het wil niet zeggen dat alles altijd vlekkeloos verloopt, er zijn genoeg probleempjes en zij moeten vaak tot de orde geroepen worden, maar zodra zij buitenshuis zijn, zetten zij, zoals de meeste kinderen, hun beste beentje voor. Op zulke momenten ben ik er dan van overtuigd dat wij op de goede weg zijn.

Lucia Schulman