Pinokio

De geschiedenis in een paar zinnen
Mei 2005

Lucia Schulman (59jr) is geboren in Brazilië en kwam als 14-jarige met haar moeder en Nederlandse stiefvader naar Nederland waar zij later trouwde met Rob Schulman (67jr). Tijdens bezoeken aan familie in Brazilië werd zij steeds getroffen door het lot van de vele straatkinderen en zij vatte het plan op om wanneer haar kinderen (2 jongens en 2 meisjes) eenmaal volwassen zouden zijn terug te gaan naar Brazilië en een kinderhuis op te zetten om straatkinderen op te vangen.

In februari 1992 richtte zij de Stichting Kinderhuis Pinokio in Brazilië op en begon een actie om geld bij elkaar te krijgen voor de bouw van een tehuis. Door een geweldige persoonlijke inzet en de hulp van vele andere Nederlandse moeders (mede bereikt via enkele artikelen in de Margriet) kwam dat geld er en vertrok Lucia in 1994 met Rob naar Brazilië. Rond juni 1995, toen de bouw nog moest beginnen, begon Lucia reeds met de opvang van straatkinderen in de vroegere woning van haar familie. Nina van 2 jaar (links) was de eerste (rechts Nina nu). Toen de bouw was voltooid in oktober 1998 waren dat er intussen meer dan 20!

Nina 2 jaar oud in 1995 Nina in 2005

Het tehuis biedt op dit moment onderkomen aan meer dan 100 kinderen! (Mei 2005) Lucia en Rob wonen in het tehuis zelf, midden tussen al die kinderen, op een leeftijd waarop de meeste van ons op comfortabele afstand van onze kleinkinderen genieten. En zij geven zonder enige financiële compensatie leiding aan het tehuis en de erbij behorende particuliere school.