Pinokio

Schoolperikelen (2003)
2003

Moeten opgroeien, onderwijs krijgen en daarna werk vinden in een van de armste en meest achtergebleven gemeentes van de Staat Rio de Janeiro is geen sinecure. Wanneer je meer dan het gebruikelijke wil, heb je het als kind wel heel erg moeilijk. Ga je graag en met plezier naar school omdat jij je wilt ontwikkelen dan sluit de gemeente gewoon je school. Waarom ??? ga jij dan in je onschuld afvragen. Het antwoord op die vraag blijft doelbewust in nevelen gehuld. Komt het omdat de burgemeester zelf geen opleiding heeft gehad, is het omdat de secretaris van onderwijs naar een soap kijken belangrijker vindt dan het nieuws (daar zou je iets van kunnen leren, jakkes wat eng). Of is het simpelweg omdat onwetende mensen gemakkelijker te beïnvloeden zijn, of vinden zij dat scholing voor arme mensen weggegooid geld is? Wij als volwassenen weten al geen antwoord, welk kind op de lagere school komt daar dan wel uit? En dan mag je als "ouder" proberen kinderen te blijven stimuleren en hen het grote belang van een goede schoolopleiding bijbrengen. Geen makkelijk opgave!

Ter illustratie: onlangs is een klein onderzoek gepubliceerd, uitgevoerd door het officiële Braziliaanse Instituut voor Statistiek. Het onderzoek betrof het gehele land en ging om kinderen aan het einde van het 4e schooljaar van gemeentelijke scholen - bij ons vergelijkbaar met bijna einde lagere school. Gekeken werd naar de mate van het kunnen lezen en schrijven, daarnaast kennis van rekenen. De uitkomsten zijn ronduit onthutsend: 59 % van de kinderen die een gemeentelijke school bezoeken kan niet of nauwelijks lezen en schrijven (ergo zijn dus praktisch analfabeet) en 51 % kan nauwelijks rekenen. Deze cijfers zijn te meer schokkend omdat de centrale overheid gaat er prat op dat ruim 97 % van alle kinderen zijn gealfabetiseerd en omdat het op het platte land heel gebruikelijk is dat kinderen aan het einde van de 4e klas afhaken en van school gaan om te werken.

Deze twee feiten samen, (1) het sluiten van onze school plus (2)de hele slechte resultaten die gemeentescholen bereiken, heeft bij ons te wens gecreëerd onze eigen school op te richten. Het is toch te zot dat de gemeentebestuurders zo maar naar willekeur een school kunnen sluiten en totaal zo’n 150 kinderen zonder onderwijs laat! Het betreft hier niet alleen onze kinderen maar ook de kinderen van het dorpje waar onze tehuis staat. Het heeft geen enkele zin kinderen op te vangen en liefdevol verzorgen als je ze niet tegelijkertijd een goede scholing kan geven zodat zij in de toekomst een menswaardig bestaan voor zich zelf en hun kinderen kunnen opbouwen.


'De school naast het kindertehuis'

Op het ogenblik gaan onze kinderen tijdelijk naar een Staatoochool, waar het onderwijs in elk geval al iets beter is. Bijkomend nadeel is echter dat die 20 km bij ons vandaan ligt. Maar gelukkig hebben wij in december een hele echte (2e hands) Amerikaanse schoolbus kunnen kopen. Wij hebben wel alvast zelf de kleuterklassen heropend, omdat de Staatoochool hier helaas niet in voorziet.

Wat is ons doel en hoe kunnen wij dit bereiken?
Wij zien slechts één enkele mogelijkheid om onze kinderen een goede schoolopleiding te geven en dat is onafhankelijk worden van gemeente en/of politieke willekeur. Zelfs indien het volgende gemeentebestuur ons heel erg welwillend zou zijn dan is het maar de vraag of de daarop volgende dat ook zal zijn. Participatie van de gemeente zal altijd meer dan welkom zijn, echter de continuïteit van het leerprogramma moet voorop staan. Wij willen graag ook een vast team van leerkrachten aantrekken dat de kinderen gedurende vele jaren kan begeleiden, en hen een vast leerprogramma aanbiedt, eigenlijk het Nederlandse systeem volgen. Hier in onze gemeente is gebruikelijk dat aan het einde van iedere school jaar de leerkrachten worden ontslagen en het is altijd de grote vraag of deze terug mogen komen. Dus hierdoor verliezen vele leerkrachten hun motivatie en animo om zich voor de kinderen in te zetten. Hier moet heel duidelijk verandering in komen wil het onderwijs echt verbeteren.

Wil U ons hierbij helpen?
In Laren is dan ook een actiecomité van start gegaan met als doel fondsen te werven om onze school op particuliere grondslag te kunnen heropenen. Wij zijn van overtuigd dat U ook ditmaal ons zult helpen zoals U in het verleden al zo vaak heeft gedaan.

Wat houdt dit in?
Wij willen absoluut onze school heropenen niet alleen voor onze eigen kinderen, maar ook voor de kinderen uit onze gemeenschap. Ook die hebben recht op een fatsoenlijke opleiding. Met een relatief klein budget van ca. € 20.000,- per jaar kunnen wij zowel een kleuterschool als het eerste deel van de lagere school draaiende houden. Dat wil zeggen leraren, didactisch materiaal, schriften, pennen en als wat verder nodig is op een school. Verder dat soort zaken als gas, elektra etc. Mocht in de toekomst blijken dat ons budget kan worden verruimd willen wij graag de overige klassen van de lagere school ook weer heropenen.

Natuurlijk realiseren wij ons dat wij hiermede opnieuw een beroep doen op de Nederlanders om ons financieel te helpen, echter de Nederlanders weten als geen ander hoe belangrijk een goede schoolopleiding is. Tevens zijn wij ervan overtuigd dat de mensen die onze kinderen nu al steunen dat kleine beetje extra met plezier willen investeren in de toekomst van de kinderen.

Het meest ideale zou zijn indien U allen die onze Wel & Wee ontvangen in uw familie en/of kennissenkring een paar mensen kunt vinden die bereid zijn een aantal jaren dit nieuwe maar o zo noodzakelijk project te ondersteunen. Vele handen maken het werk licht, maar kunnen samen tevens een project financieel van de grond krijgen.

Voor al uw inspanningen en steun in verleden en toekomst, namens onze kinderen, onze hartelijke dank.

Lucia & Rob Schulman