Pinokio

Onze eerste leerling is naar de Middelbare School
2002

De lagere school hier telt buiten de kleuterschool 9 jaargangen en begint als je 6 jaar bent. Hoewel Tatiane al 17 jaar is, dus twee jaar ouder dan te verwachten viel, is zij hier beslist geen grote uitzondering, zeker niet als wij in aanmerking nemen dat haar regelmatig naar school gaan pas begonnen is sinds zij bij Pinokio is gekomen. Zij is een intelligent meisje dat studeren leuk vind en zij wil graag een universitaire studie volgen als zij de middelbare schoolopleiding goed heeft doorlopen. Wij hopen dan dat tegen die tijd Pinokio over een studiefonds beschikt om haar verder te kunnen helpen. Haar interesse is in ieder geval een stimulans voor de andere kinderen die nu in klas 9 van de lagere school zitten. "Goed voorbeeld, doet goed volgen". Alle kinderen vinden het prachtig dat Tatane elke dag met de bus naar de grote stad mag gaan (São Francisco), zakgeld krijgt ( R$ 0,50 of ca € 0,20 per dag waarvan zij zelf mag beslissen of ze dat aan snoepgoed of frisdrank uitgeeft of dat zij daar andere leuke dingen mee gaat doen). Op school wordt iedere dag een warme maaltijd aan de kinderen verstrekt dus; het is dus niet noodzakelijk dat zij geld uitgeeft aan etenswaren.

Kinderen zijn bezig met schilderen.
Schilderende kinderen

Trouwens dit was voor mij een prachtig gelegenheid om te beginnen met zakgeld te geven want hier in de directe omgeving zijn geen winkels waar de kinderen iets zouden kunnen kopen en zij zouden beginnen personeel er mee te belasten, snoep voor hen te kopen met alle misverstanden en problemen van dien. Daarnaast: op welke leeftijd moet je daarmee beginnen? En beginnen moet je toch want ook met geld moeten zij leren om te gaan.

Hoewel de Gemeentes verplicht zijn gratis alle leerlingen te vervoeren gebeurt dit bij ons helaas nog niet. Wij hebben echter de eigenaar van de bus mij. weten te overhalen Tatiane een pasje te geven zodat zij geen passage hoeft te betalen. Het scheelt ons R$ 860,00 per jaar want er zijn 200 schooldagen en per dag kost het R$ 4,30.

Hij vertelde er wel bij dat hij dit gedaan heeft omdat het maar 1 kind betrof. Met andere woorden... volgend jaar, met meer kinderen, zullen wij een andere oplossing moeten zien te vinden.

Zal het mij lukken de burgemeester zover te krijgen dat alle kinderen van onze gemeente gratis mogen reizen? Ik zal dit zeker gaan proberen en hij weet dat ik aanhoudend ben!!!!!!!!

Lucia