Pinokio

Opvang
Oktober 2000
De school resultaten van de kinderen zijn ook dit jaar beter geworden. Veel van hen zijn of nooit naar school geweest of hebben zeer onregelmatig de schoolbanken bezocht. Ook hadden zij niemand die zich interesseerde of hen aanspoorde om goede resultaten op school te behalen. Hier vinden zij ook de rust en regelmaat die zij zo nodig hebben om zich te kunnen concentreren aan hun studies. Geen enkel kind dat langer bij ons zal blijven zitten. Je merkt ook dat hun concentratie op vooruit is gegaan. Zij kunnen langer ergens mee bezig zijn en hun interesses worden steeds breder.

Hun sociale gedrag is ook met sprongen vooruit gegaan en vele van hen zijn zeer zorgzaam met de kleintjes. Als een nieuw kind wordt opgenomen is er altijd een die hem of haar onder zijn hoede neemt en wegwijs maakt in onze kleine gemeenschap. Dit is altijd heel leuk om te zien en heel typerend zoals het intuïtief gebeurt.

Wij hebben dit jaar veel bezoekers gehad van zowel gemeente bewoners als van buiten onze grenzen. De bekendheid over ons werk neemt toe en hierdoor zijn er verzoeken om inlichtingen, van verschillende kinderbeschermingen, van zelfs andere staten binnen gekomen, om eventuele kinderen van hen op te vangen.

Wij hebben al een meisje van 12 jaar van een buurt gemeente toegewezen gekregen en zij hebben nog meer kinderen die zij graag onder onze hoede willen stellen. Buiten de staat Rio de Janeiro zijn er weinig kindertehuizen om kinderen van ons eigen Staat op te vangen en daarom zijn wij huiverig om ons tehuis op te stellen voor kinderen uit heel Brazilië. Natuurlijk zijn wij hier om kinderen, zonder onderscheid, te helpen maar wij moeten wel rekening houden met de beschikbare financiën en wat voor consequenties het zal hebben als bekend wordt dat Pinokio kinderen van overal ontvangt. Wij zijn bang dat heel snel Pinokio meer dan overvol zal zijn.

Een andere aspect van dit probleem is dat, als wij kunnen aantonen dat alleen kinderen van onze eigen Staat bij ons worden opgenomen, wij een beroep kunnen doen om financiële steun van onze gouverneur te krijgen. Per 1 januari 2001 krijgen wij een nieuwe burgemeester en die heeft in ieder geval al toegezegd Pinokio te zullen helpen en ik geloof hem. De vorige burgemeester had sociale zaken niet zo hoog in zijn vaandel en de hulp die wij van hem hebben ontvangen is niet zo groot geweest. Vol goede moed gaan wij de toekomst tegemoet en zullen pas later beslissen of wij kinderen van andere delen van Brazilië wel of niet zullen kunnen opvangen.