Pinokio

Werk gedaan
September 1997
Jan is terug. Zijn werk is gedaan! Jan, de man die tot zijn 'met-de-VUT-gaan' in 1995 bij een van onze grote sponsors, het Provinciaals Waterleidingbedrijf Noord-Nederland (PWN) werkte en direct daarna spontaan voor Pinokio in Brazilië de bouw van Pinokio heeft begeleid, is nu teruggekeerd in Nederland na zijn werk daar te hebben beëindigd. Dat wil zeggen: hij is teruggekomen nadat hij leiding heeft gegeven aan zowel de bouw van het tehuis als aan die van de watertoren, die beide in grote lijnen klaar zijn.

Het huis heeft nu buiten- en binnenmuren, een dak, kamers voor de toekomstige opvang van kinderen, een keuken, een kamer die dienst zal doen als ziekenboeg; kortom, alle ruimten die een huis met naar schatting 80-90 kinderen nodig heeft. Maar helemaal gereed is het tehuis nog niet want de afwerking moet voor een deel nog plaatsvinden. Denk aan het pleisteren van de muren, aan tegels op de vloer, de bedrading voor de elektriciteit... Verder moet alle sanitair nog worden aangeschaft en dat, beste lezers, kost nog heel veel geld. Verf om het pand te schilderen (ca. 2000m omtrek) is ons voor een zeer groot deel geschonken door de Braziliaanse dochtermaatschappij van AKZO. De leidingen voor de electriciteit zijn aangelegd. Alleen de stroomdraden moeten nog getrokken worden.

Bij het plannen van de bouw is een bewuste keuze gemaakt voor een royaler ontwerp dat nu veel duurder is maar uiteindelijk heel veel goedkoper zal blijken te zijn. Het hiervoor benodigde extra geld hebben wij nog niet en dus moeten we ervoor zorgen dat het er komt. De hoge kosten zijn ook alleszins begrijpelijk wanneer we bedenken dat de containers met het daarin aanwezige, noodzakelijke gereedschap 18 maanden op zich lieten wachten voor ze werden vrijgegeven, waardoor met kwalitatief veel slechter (of geen) gereedschap moest worden gewerkt; dat er gedurende 8 maanden geen elektriciteit was, geen bouwwater, geen betonmolentje, geen waterpas, geen... enz.enz.enz. Er was niets, helemaal niets op de werkplek. Bouwwater voor de aanmaak van het beton kon slechts per geleende paard-en-wagen in hoeveelheden van circa 150 ltr/dag uit een nabijgelegen dorp worden opgehaald en met de hand in de brandende zon met het cement worden vermengd. Het beton voor praktisch het gehele gebouw is met de hand gemengd. Alleen het beton voor de vloeren kon later gelukkig met een betonmengertje worden aangemaakt.

De stenen voor het gebouw zijn onder toezicht van Pinokio-mensen gemaakt en doen kwalitatief niet onder voor Nederlandse stenen. De kwaliteit van het gebouw is zeer goed Zo'dat het voorlopig de eerste twintig jaar zonder veel onderhoud goed kan funktioneren. Als wij het geld voor de afwerking van het huis snel kunnen vinden en dat moet mogelijk zijn wanneer wij allemaal onze schouders er nog steviger onder zetten, kunnen de kinderen misschien al in september van Lucia's huis naar 'hun eigen huis' verhuizen.

Peter