Pinokio

Het Pinokio kindertehuis
Januari 1994
Ver van de grote stad en haar "verleidingen" en het liefst in een boerderij-achtige omgeving willen wij het Pinokio kindertehuis gaan bouwen.

Het zal bestaan uit een hoofdgebouw waarin alle gemeenschappelijke vertrekken zullen worden ondergebracht zoals de eetzaal, recreatieruimte voor de kinderen, keuken, wasserij, linnenkamer, kantoor etc. Daar omheen komen de woonunits waarin 10 tot 12 kinderen in "gezinsverband" worden ondergebracht met een moeder/verzorgster. Door deze opzet is het heel gemakkelijk om meer woonunits bij te bouwen naarmate er meer kinderen moeten worden opgevangen. Om deze losgeslagen kinderen een andere levensstijl bij te brengen is "gezinsvorming" zeer wenselijk. Op deze manier is individuele begeleiding mogelijk en kan hun direkte verzorgster de kinderen alle aandacht geven.

Ook willen wij een klein landbouwprojekt aan het kindertehuis koppelen en proberen de kinderen te motiveren bij het helpen verzorgen van de moes- en fruittuin en met de verzorging van kippen en eventueel ander klein vee. Dit projekt is niet alleen ingegeven door de behoefte de kosten van het levensonderhoud te verlagen maar ook uit een opvoedkundig oogpunt. Zo kunnen de kinderen spelenderwijs leren dat wanneer je plantjes kunt oogsten en dat je ook de dieren niet zonder verzorging kunt laten. Kortom dat alleen de zon voor niets opgaat. Zij leren verantwoordelijkheid te dragen want als jij je werk niet doet moet een ander er voor opdraaien. Tegelijkertijd vullen wij hun dagen na hun schooltijd en krijgen zij niet zoveel tijd om kattekwaad uit te halen.

Natuurlijk zal er ook genoeg tijd zijn voor sport en spel, maar wij moeten er voor zorgen dat zij alle rottigheid die zij op straat hebben geleerd zo snel mogelijk vergeten. Na hun schoolopleiding zullen wij er voor zorgen dat de kinderen afhankelijk van hun persoonlijke capaciteiten een beroep leren. Ons streven is er uit te halen wat er in zit door hen van jongs af aan materiaal ter beschikking te stellen dat hun nieuwsgierigheid stimuleert en aanwakkert. Ons tehuis zal geen leeftijdsgrenzen kennen. Noch naar boven, noch naar beneden. Elk kind dat gemotiveerd is om iets van zijn leven te maken, is meer dan welkom. Dat is de enige eis die wij stellen: motivatie. Het kind moet bereid zijn naar school te gaan en later een vak te leren. Als de kinderen klaar zijn om te werken maar ons nog niet willen verlaten, moet de mogelijkheid bestaan dat zij tegen een redelijke financiële bijdrage aan hun eigen onderhoud bij ons kunnen blijven. Die financiële bijdrage zal worden gevraagd opdat zij niet de plaats innemen van een ander kind. Wij vinden dat een kind ons pas mag verlaten als het er zelf aan toe is en niet vanwege een leeftijdsgrens. In een normaal gezin worden de kinderen ook niet uit huis gestuurd op een bepaalde leeftijd.

Wij willen daadwerkelijk een thuis voor hen zijn.