Stichting Kindertehuis Pinokio

Financieel
Financiele overzicht van Kindertehuis Pinokio

2013 2014 2015 2016 2017
 
Credit
EV beginbalans 63.731 74.408 50.174 54.670 58.682
Resultaat lopend boekjaar 10.726
__________
-24.234
__________
4.496
__________
4.012
__________
7.808
__________
Totaal EV 74.456 50.174 54.670 58.682 66.492
 
 
Debit
Bank 74.456 50.174 54.670 58.682 66.492
 
 
 
Resultaten rekening 2013 2014 2015 2016 2017
 
Baten
Ontvangen rente 556 703 483 179 83
Schenkingen 77.000
__________
35.297
__________
34.263
__________
29.092
__________
19.961
__________
77.556 36.000 34.746 29.271 20.044
 
Lasten
Exploitatie kindertehuis en school 66.500 60.000 30.000 25.000 12.000
Kosten Nederland
Bankkosten 330 234 250 259 236
Winst/verlies
10.726
__________
-24.234
__________
4.496
__________
4.012
__________
7.808
__________
77.556 36.000 34.746 29.271 20.044

Verslag 2017
De Nederlandse kosten zijn nog altijd alleen de bankkosten en rond de 1% van onze opbrengsten. Doordat wij in Nederland gebruik maken van vrijwilligers is dit mogelijk. Het aantal kinderen dat we nieuw opnemen in het kindertehuis is beperkt. Wij hebben daarnaast nog altijd een wisselend aantal kinderen in ons kindertehuis, dit is nu rond de 30. Wij proberen zo min mogelijk kosten te maken in Brazilie, zodat ook op de lange termijn het kindertehuis voort kan blijven bestaan.

Verslag 2016
Ook dit jaar zijn de baten en lasten weer in balans. De overheid heeft dit jaar hulp geboden maar is intussen ook alweer gestopt. Dit jaar waren de Olympische spelen in Rio de Janeiro en dit is een fiasco geworden, waardoor de staat failliet is. Onze school zal het momenteel zonder vergoeding vanuit de staat moeten doen. Vanuit onze Nederlandse Stichting is het aantal donaties verder terug gelopen, maar we maken hier op bankkosten na geen lokale kosten. De kosten in Nederland zijn 1% van de opbrengsten. De overige kosten zijn net als andere jaren niet ten laste gekomen van onze stichting, maar kosteloos door particulieren en bedrijven gedoneerd, zoals website, drukwerk en portokosten.

Verslag 2015
Lucia Schulman is inmiddels 70 jaar geworden. Daarnaast is er een zeer toegewijde hulp van het kindertehuis weggevallen. De tijd is aangebroken om actief naar opvolging de gaan uitkijken. Het heeft er nu alle schijn van dat er hulp vanuit de overheid in Brazilie gaat komen. Dit zou meer zekerheid geven over de continuiteit van ons kindertehuis. Het feit is dat giften naar kleine goede doelen bij ons in de afgelopen jaren zijn teruggelopen net zoals de meeste kleine doelen. Daarom zijn wij zo blij met de mensen die ons nog steeds steunen en nieuwe donateurs. Dit jaar zijn de baten en lasten weer in balans. Helaas hebben door het nieuwe IBAN systeem een aantal bank incasso's niet compleet gelopen waardoor wij donaties hebben misgelopen. Anders dan bankkosten zijn er geen kosten ten laste van de stichting gekomen, de overige kosten zijn niet ten laste gekomen van onze stichting, maar kosteloos door particulieren en bedrijven gedoneerd, zoals website, drukwerk en portokosten.