Stichting Kindertehuis Pinokio

Donaties en giften
Een betere toekomst voor Braziliaanse straatkinderen

Per 1 Oktober 2019 heeft het bestuur besloten geen donaties meer aan te nemen. We waren eind 2018 al gestopt met het innen van machtigingen, maar zelfstandig overgemaakte donaties werden nog geaccepteerd. Alle donaties na 1 Oktober 2019 zullen terug worden gestort op de rekening van de donateur. We proberen uiterlijk na 30 dagen uw donatie terug te storten. Hierbij zullen we de mededeling toevoegen : "Terugboeking donatie. www.pinokio.nl voor meer informatie. Bedankt voor uw steun." Ons huidige vermogen zal voldoende moeten zijn om de huidige kinderen begeleiding te kunnen geven om later zelfstandig goed te kunnen functioneren in de Braziliaanse maatschappij.